Industria-Eraikinak

 

Industria-eraikinak proiektatzen ditugunean, obrak diseinatzeaz, garatzeaz eta gauzatzeaz arduratzen gara, baita bezeroekin finkatutako instalazioez ere. Gauzatze-proiektuetan, gainera, aktiboki parte hartzen dugu obraren fase guztietan, emaitza ona ziurtatzeko.

 
 

Arkitektura

 
Ezinbestekoa da guretzat arkitektura orekatua sortzea: koherentea dena ingurunearekin eta jarduerarekin, eta gai dena aldaketetara egokitzeko eta denboran irauteko.

Gainera, teknikoki zorrotza bada eta erabiltzaileek eraikina bereganatzen badute, bezeroa identifikatuta sentituko da proiektuarekin.

Horrez gain, diseinatzeko garaian gure ideiak eta bezeroaren nahiak eta desirak aintzat hartzeaz gain, konpromisoa hartzen dugu, era berean, helburu hauek betetzeko: eraginkorra eta arrazionala izatea, eta baliabideak optimizatzea. Hala, uste dugu sortzen ditugun eraikinak direla balio arkitektoniko handikoak eta ingurumena errespetatzen dutenak.

 
 

Hirigintza eta plangintza

 

Hirigintza-plangintza eta -kudeaketa proiektuak egiten ditugu; izan ere, guretzako garrantzitsua da lurzoruari erabilera jasangarria ematea. Lege-esparruan ezagutza sakona dugunez, gai gara egoera bakoitzera doitutako tresnak egiteko, eta horrela bezeroaren beharretara egokitzeko.

Horregatik, hirigintza-alorreko tresna hauek guztiak egin eta izapidetzen ditugu: plan orokorrak, plan bereziak, plan sektorialak, plan partzialak edo xehetasun-azterlanak.  
 

Instalazioak eta legeztatzeak

 

Eraikin batek behar bezala funtziona dezan, ezinbestekoa da erabilerara ondo egokitzeko, ingurumen-eskakizunak eta indarrean dagoen araudia betetzea. Hain zuzen ere, hauek dira betetzen ditugun helburuak: erosoa eta funtzionala izatea, gastu gutxikoa izatea, eta, nola ez, jasangarria eta energetikoki eraginkorra izatea.

Proiektu bat osorik kudeatzen dugunez, erabilera bakoitzerako jarduerak ere legeztatzen ditugu.

 
 

Egokitzapen eta barne-diseinu proiektuak

 

Gaur egungo merkatuak eskaintzen dituen materialak, estiloak, formak… hamaika badira ere, guk gure balioak lehenesten ditugu: berritzailea izatea, forma sinpleak eta arrazionalak erabiltzea, eta dotoreziaren aldeko apustua.

 
 

Aholkularitza

 

Bezeroari aholkuak ematen dizkiogu, bai ezarpenaren aldetik, baita inbertsioaren eta jarraipenaren aldetik ere. Horrez gain, gure lanaren parte ere bada ondorengoak egitea: enpresa-aholkularitza, higiezinen aholkularitza, industria-aholkularitza, ingeniaritza zibila… eta, horiek ez ezik, sustapenak eta balorazioak ere egiten ditugu.

 
 

Project Management

 

Eragile bakarrean batzen dugu proiektu baten antolamendua, plangintza eta kudeaketa, prozesuaren fase guztietan: bideragarritasuna, proiektuaren idazketa, kontratazioak, obrak eta abian jartzea.

Metodologia horri esker, eroso eta erraz lan egiten dute prozesuko kide guztiek (sustatzaileek, arkitektoek, ingeniariek), bezeroaren helburuak eraginkortasun handiagoz betetzen dira, prozesuaren kontrola handiagoa da, eta, horrenbestez, kostu/kalitate erlazioan hobekuntza nabarmena lortzen da.

Azken batean, helburua da proiektuaren fase eta alderdi guztiak batuz, proiektua osorik eta kalitate handiz garatzea.

 
 

Prozesua osotasunean

 

Lan-prozesu osoa da: lehen kontzeptu-diseinutik hasi eta obraren azken emateraino.

 
 

Nekazaritzako elikagaien ingeniaritza

 

Produktibitate handia lortzeko, prozesua ondo ezagutu behar da ezinbestean. Nekazaritzako elikagaien sektorean esperientzia handia dugun profesionalak garenez, gure lan-taldeak ahalegin handia egiten du prozesua ahal beste optimizatzeko eta ustiategiaren baldintzetara egokitzeko.