Estudio ALD enpresako zuzendaritzak, ematen dituen zerbitzuetan ingurumen-kalitate eta ingurumen-jardun handia lortzeko, jardun-printzipioak onartu ditu, bere jardueren izaerara, magnitudera eta ingurumen-inpaktu esanguratsuetara egokituta: bezeroen gogobetetzea areagotzea, haien premietara egokitzea eta proiektu bakoitzerako ingurumen-hobekuntza egokiak proposatzea. Lege-betekizun aplikagarriak eta Estudioak izenpetutako beste ingurumen-betekizun batzuk betetzea. Kutsaduraren kudeaketa eta prebentziorako sistema integratuaren eraginkortasuna etengabe hobetzeko konpromisoa. Kalitateari, ingurumenari eta ekodiseinuari lotutako helburuak zehaztu eta berrikusteko erreferentzia-esparrua ematea. Estudioko kideei beren jarduerak efizientziaz egiteko beharrezkoak diren parte-hartzea, prestakuntza, motibazioa eta baliabide teknikoak bermatzea. Kide horien guztien giza garapena eta garapen profesionala sustatzea. Eraikinen ingurumen-jarduna bizi-ziklo osoan etengabe hobetzeko konpromisoa, ingurumen-inpaktu negatiboak bizi-zikloaren etapa batzuetatik besteetara igaro ez daitezen (inpaktu horien murrizketa garbia gertatzen denean izan ezik). Baliabide naturalak zentzuz erabiltzea, kontsumoa murrizteko. Bulegoan, proiektuetan eta obran ingurumen-ondorio esanguratsuak dituzten ingurumen-alderdietan jardutea. Alderdi interesdun guztiei ilusioa piztuko duen enpresa-proiektu bat eskaintzea eta bezeroen premiei eta sektorean gertatzen diren aldaketei aurrea hartzea, denboran irauteko asmoz.

Certificado ALD Certificado ALD Certificado ALD