ALD estudioaren zuzendaritzaren asmoa da ematen dituen zerbitzuetan ingurumen-kalitate eta jardueran-maila altua lortzea. Horretarako, izaerari, tamainari eta ingurumen-eraginari lotutako jarduera-printzipioak onartzen ditu. Horrenbestez, ALDren helburua da alderdi hauek betetzea:

  • Bezeroen gogobetetzea handitu, haien beharretara egokitu, eta proiektu bakoitzerako ingurumen-hobekuntza egokiak proposatu.

  • Legezko betekizun aplikagarriak bete, eta estudioan sinatutako beste ingurumen-eskakizunak ere gauzatu.

  • Etengabe hobetu kudeaketa-sistema integratuaren eraginkortasuna eta kutsadura gutxitu.

  • Erreferentzia-esparrua izan EAEko helburuak definitzeko eta berrikusteko.

  • Ikerlana osatzen dutenen parte-hartzea bermatu, eta prestakuntza, motibazioa eta beren jarduerak eraginkortasunez egiteko behar dituzten baliabide teknikoak eman. Halaber, kideen giza-garapena eta garapen profesionala ere sustatu.

  • Eraikinen ingurumen-jarduera etengabe hobetu beren bizitza-zikloan zehar, eta kalterako izan litezkeen ingurumen-inpaktuak saihestu.

  • Baliabide naturalak zentzuz erabili kontsumoa murrizteko.

  • Ingurumenean eragin nabarmena duten alderdien gainean jardun; bulegoan, proiektuetan eta obran.

  • Alde interesdun guztiei ilusio eragingo dien enpresa-proiektu bat sortu, zeina gai izango den aurre hartzeko bezeroen beharrei, sektoreko aldaketei eta denborari.

Certificado ALD Certificado ALD Certificado ALD